Odrzucenie spadku przez nieletnich

dziedziczenie przez dzieciŚmierć bliskich jest przeżyciem, z którym nie łatwo się uporać. Świadomość, że osoba, którą darzyliśmy szczególnym uczuciem odeszła na zawsze pobudza w nas uczucia, które nie łatwo jest sobie wyobrazić. Ogromna rozpacz, smutek i brak wiary w lepsze jutro staje się nierzadko przyczyną depresji i braku motywacji do działania w życiu codziennym.

Niestety czasami dochodzi do sytuacji, w których odejście bliskiej osoby związane jest nie tylko z żałobą, ale również z szeregiem czynności, których nie sposób uniknąć. Jednym z głównych dylematów wielu z nas są długi osoby zmarłej. Pomimo, że ból wypełnia nasze serca nie sposób uniknąć formalności, które mogą mieć wpływ na nasze dalsze funkcjonowanie.

Zdając sobie sprawę z faktu, iż staliśmy się prawowitymi spadkobiercami zadłużeń powinniśmy uporać się z ogromem kłopotów, jakie na nas spadły.

Wiedząc, że osoba zmarła nie posiadała żadnego majątku, a jedynie długi zmuszeni jesteśmy do podjęcia niezbędnych działań. Na odrzucenie spadku mamy pół roku od śmierci członka rodziny. W tym czasie musimy osobiście zrzec się spadku przed sądem lub za pośrednictwem notariusza.

Co jednak zrobić w przypadku nieletnich dzieci? Czy małoletnie dzieci dziedziczą długi? Czy konieczne jest odrzucenie spadku w imieniu dziecka? Jak dokonać formalności, by nie zaszkodzić maluchom?

Odpowiedź nie jest niestety jednoznaczna i prosta. Okazuje się, bowiem, że urzędnicy państwowi mogą nas wprowadzić w błąd i labirynt niewyjaśnionych zagadnień. W przypadku, gdy sami odrzucimy spadek i nie podejmiemy żadnych działań, długi zmarłego automatycznie przechodzą na dziecko. Przyjęcie spadku następuje wówczas z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie jest jednak tak jasne, jakby się mogło wydawać. Pomimo, że dzieci nie odpowiadają za długi przekraczające wartość aktywów spadku i nie są zobowiązane do spłacania zadłużeń istnieje ryzyko kosztów związanych z wykonaniem czynności prawnych. Wbrew pozorom, nawet, jeżeli zmarły nie posiadał majątku, komornik sądowy może przystąpić do procederu związanego ze spisem inwentarza. Nawet, jeżeli nie ma wartości czynnej spadku, czyli, że zmarły nie pozostawił żadnego majątku komornik ma prawo do pobrania opłaty ustalonej na podstawie wstępnych obliczeń. Okazuje się, że kwoty przeznaczone na dokonanie spisu i opłaty na pokrycie kosztów pracy komornika sądowego bywają porażające. Jeżeli sąd zasądzi spis inwentarza a zmarły nie posiadał majątku może to nas kosztować nawet kilkaset złotych.

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Jeżeli zmarły dziadek lub babcia pozostawili same długi najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie, zatem odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Musimy, jednak pamiętać, że na podjęcie stosownych działań mamy pół roku od odrzucenia spadku przez nas. Przekroczenie ustawowego terminu złożenia wniosku wiąże się z automatycznym przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Chcąc uchronić dziecko przed konsekwencjami musimy wystąpić do sądu rodzinnego o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Ile jest czasu na odrzucenie spadku przez dziecko?

Pomimo, że istnieje teza twierdząca, iż termin liczony jest od uzyskania zgody przez sąd, bardzo łatwo jest przegapić moment złożenia wniosku. W rzeczywistości wniosek w imieniu małoletniego powinien być złożony w przeciągu 6 miesięcy od odrzucenia spadku przez nas. Okazuje się, że spadkobiercami w pierwszej kolejności są dzieci zmarłego i małżonek, wnuki, rodzice i rodzeństwo, dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem specjalnego wniosku. Aby odrzucić spadek w imieniu dzieci powinniśmy złożyć oświadczenie do sądu rodzinnego, najlepiej krótko po odrzuceniu spadku przez nas samych.

Co jest potrzebne do odrzucenia spadku przez nieletnich? Jak odrzucić spadek w imieniu nieletnich?

Oprócz napisania oświadczenia przez prawowitych opiekunów, konieczne są pozostałe dokumenty. We wniosku powinny znaleźć się dane rodziców i dziecka, miejscowość i data złożenia, tytuł oświadczenia, uzasadnienie i zdefiniowanie, o co wnosimy. Niezbędnym uzupełnieniem są również załączniki, takie jak odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu zgonu, odpis wniosku, akt notarialny odrzucenia spadku przez rodziców. Bardzo ważne jest dołączenie wezwań do zapłaty, co stanowić będzie podstawę do wyrażenia przez sąd zgody na odrzucenie spadku bez szkody dla dziecka.

Jak długo czeka się na sprawę o odrzucenie spadku przez dzieci?

Termin wyznaczenia rozprawy nie jest wcale tak oczywisty jakby się mogło wydawać. Z reguły okres wyczekiwania na termin wynosi około dwóch, trzech, a nawet czterech miesięcy, dlatego warto pamiętać o wcześniejszym złożeniu wniosku.

Rozprawa o odrzucenie spadku przez nieletnie dziecko

Rozprawa w imieniu dziecka trwa około 15 minut. Jeżeli dziecko ma więcej niż 13 lat wymogiem jest, aby uczestniczyło w sprawie. W przeciwnym razie na sali stawić się muszą prawni opiekunowie dziecka. W przypadku, gdy nie posiadamy dokumentów potwierdzających długi, konieczne będzie przesłuchanie świadków. Po zakończonej sprawie sąd odczytuje wyrok. Niestety to nie koniec zmagań. Kolejnym etapem działań jest czas oczekiwania na uprawomocnienie się wyroku.

Jakie są koszty odrzucenia spadku w imieniu dziecka?

Odrzucenie spadku w imieniu nieletniego wiąże się z kosztem poniesionym na znaczek skarbowy. Opłatę należy uiścić w kasie sądu w wysokości 40 złotych. Odpis wyroku to zaledwie 6 złotych, jednak trzeba liczyć się z faktem, że to nie wszystkie opłaty. Jeżeli nie posiadamy wymaganych odpisów musimy liczyć się z wydatkiem 44 złotych na odpis aktu zgonu i opis aktu urodzenia dziecka. W przypadku, gdy zamierzamy skorzystać z usług notariusza z naszej kieszeni zniknie z kolei kwota rzędu około 100 złotych.

Jak długo trwa uprawomocnienie wyroku?

I tu pojawiają się schody. Procedury sądowe trwają zazwyczaj dość długo. Pomimo, że wyrok sądu uprawomocnia się po około 3 tygodniach, czas oczekiwania może się znacznie wydłużyć. Warto, zatem samemu dopytywać się o uprawomocnienie wyroku i postarać się przyspieszyć cały proces.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka u notariusza

Ostatnim etapem odrzucenia spadku jest złożenie wniosku do sądu rejonowego w aktualnym miejscu zamieszkania. Opłata bezpośrednio w sądzie stanowi wydatek rzędu 50 złotych. W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem notariusza należy liczyć się z opłatą wynoszącą około 100 złotych za jedną osobę. Jeżeli spadek odrzuciliśy w imieniu dwójki dzieci, możliwe, że notariusz sporządzi jeden akt notarialny i obniży koszt usługi.

Dopiero na tym etapie kończą się wszystkie formalności związane z odrzuceniem spadku w imieniu nieletnich. Pozostaje już tylko odzyskanie utraconych oryginałów dokumentów. Chcąc odzyskać złożone w sądzie dokumenty należy złożyć wniosek o wydanie oryginałów dokumentów z akt sprawy.

 
4 komentarze Odrzucenie spadku przez nieletnich

 • Porady jak i artykuły w gazetach na temat tego dziecka są nic nie warte, gdyż nawet nie podaje się tych ustaw a jest ich przynajmniej dwie.
  Zamiast ludzi wprowadzać w błąd lepiej naprawdę zasięgnąć porady prawnej

  Wikipedia:
  Odrzucenia spadku można dokonać wyłącznie po śmierci spadkodawcy, stąd nie należy mylić tej czynności z zrzeczeniem się dziedziczenia, które robi się za życia spadkodawcy.
  Odrzucenie spadku ma miejsce najczęściej w przypadku, gdy długi wchodzące w skład spadku przewyższają wartość jego majątku.

 • Przykładowo, gdy żona i wszystkie dzieci zmarłego odrzucili spadek, wtedy w miejsce spadkobierców mogą wejść np. jego bracia i siostry. Odrzucenie spadku przez któreś z rodzeństwa zmarłego, skutkuje wejściem w miejsce spadkobierców odpowiednio jego dzieci (czyli bratanków i bratanice zmarłego). A odrzucenie spadku przez bratanków i bratanice zmarłego implikuje wejściem do grona spadkobierców ich potomstwo. Etc.

 • admin

  Po pierwsze już za życia można zrzec się dziedziczenia spadku. Umowę sporządza się za pośrednictwem notariusza i jest to umowa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą. Odrzucenia lub zrzeczenia dokonuje się najczęściej, gdy długi są większe od majątku lub w sytuacji, gdy spadkodawca nie posiada żadnego majątku a jedynie długi. Powyższy przykład jest jak najbardziej oczywisty. W momencie śmierci babci, spadek powinni odrzucić w kolejności mąż zmarłej i dzieci, a następnie wnuki. Chyba, że decydujemy się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli odrzucimy spadek w imieniu nieletnich wnuków zmarłej, wówczas spadkobiercami stają się rodzice zmarłej, rodzeństwo. Jeśli rodzice i rodzeństwo również odrzuca spadek to długi przechodzą na na dzieci siostry i brata zmarłej. Dziecko, albo dziedziczy długi, albo przyjmuje je z dobrodziejstwem inwentarza, albo rodzice całkowicie odrzucają spadek w imieniu nieletnich. Najrozsądniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest jednak odrzucenie spadku w imieniu dzieci.

 • admin

  Na własnym przykładzie przekonałam się, że prawnicy nie zawsze są kompetentni. Zbierając informacje na temat odrzucenia spadku przez nieletnich, każdy mówił co innego, łącznie z notariuszem i pracownikami sądu.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.